Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI

Firma Ünvanı: YENI NESIL INTERNET HIZMETLERİ ANONIM ŞİRKETİ

Adresi: Fulya, Denizhan Sk. No:3, 34394 Şişli/İstanbul

Tel: 444 6 956 Vergi Dairesi: Mecidiyeköy Vergi Numarası: 9480458338

Web Adresi: www.gelecekpatent.com E-posta: info@gelecekpatent.com

1.2. ALICI

Firma Ünvanı: SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

Adresi: SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

Tel: [SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. Vergi Dairesi:SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. Vergi Numarası: SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

Ad Soyad: SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. T.C. No: SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.gelecekpatent.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini ( e-ticaret)yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına ( e-ticaret sitesinde ) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.gelecekpatent.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU HİZMET / ÖDEME BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI'dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Ödeme Şekli : SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

MADDE 4: SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan [tarih] tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 5: SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.gelecekpatent.com ‘dan alışveriş yapamaz.  ALICI bu sözleşmeyi onaylandığı taktirde 18 yaşından büyük olduğunu teyit ettiğini kabul ve beyan eder. Tutarsızlıklar durumunda SATICI’nın sorumluluğu yoktur.

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.gelecekpatent.com  sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. www.gelecekpatent.com  den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) yada banka kartı ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, satıcı hesabına sipariş tutarının yattığı andır.  Müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.4. Satıcı, alıcının sepetteki ürün(hizmetlerini) yerine getirmekle yükümlüdür. Bu sipariş yalnızca aşağıdaki ürün listesini kapsamaktadır. İlave istediği her ürün yada hizmet satıcı tarafından ekstra ücrete tabidir. Alıcı bu sözleşmeyi onayladığında bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Satıcı, alıcıya her türlü bildirimi SMS, whatsapp, mail, otomatik ıvr araması yoluyla yapabilir. Alıcı, bunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Satıcı, alıcının bu siparişte belirlediği SMS ve mail adresine sunduğu tüm hizmetleri tanıtabilecek bildirimler ve mailler gönderebilir. Alıcı, bunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satın alınan ürünler(hizmetler): SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

Yukarıdaki ürünün haricinde sepet detaylarında belirlenen ve açıkça gösterilen tüm ekstralar, seçenekler ve detaylar dahil [toplam-tutar] KDV DAHİLDİR.

MADDE 6: ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, www.gelecekpatent.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.gelecekpatent.com  sipariş bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı hizmeti iade edemez.

6.6. Alıcı sözleşmeyi onaylandığında sepetteki tüm ürünleri(hizmetleri) ve detaylarını kabul etmiş sayılır.

6.7. Bu sözleşme onaylandığında alıcının sipariş numarasıyla aynı sipariş numarası satıcı yönetim paneline de kayıt girer. Alıcı bunu kabul etmiş sayılır.

6.8. www.gelecekpatent.com sitesindeki tüm ürünler bir hizmet/danışmanlık ürünüdür. Alıcı, bu sözleşmeyi onayladığı taktirde kendisine kargo yoluyla herhangi bir ürün/kargo gönderilmeyecektir. Tüm hizmetler alıcıya bu siparişte belirtilen mail ve telefona bildirim yada arama yoluyla bilgilendirilir. Sepetteki hizmetleri satıcı mail, SMS ve arama yoluyla karşı tarafa aktarabilir.  Alıcı, bunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7: SİPARİŞ ÖDEME PROSÖDÜRÜ

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığının belirlendiği andır.

Ödeme: SİPARİŞ VERİLDİĞİNDE OTOMATİK DOLDURULACAKTIR. 

ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: GİZLİLİK

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 9: UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.