TSE HYB Taahütname

İthalatçı firmalar tarafından TSE HYB standardlarına eklenen hizmet verilen veya verilecek markalar için doldurulan taahütname aşağıdadır.

 

TAAHÜTNAME

Aşağıda adı markası cinsi ve özellikleri belirtilen ürünleri ithal etmekteyiz.

 

Bu ürünler ile ilgili 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanak olarak yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak satış sonrası hizmetleri vermeyi taahhüt ederiz.

 

 

Üretici Kuruluş

 

Ürünün Markası:

 

Ürünün Adı/Özellikleri:

 

Ürünü kapsayan Türk Standardı/Kriter No:

 

İthal edilen Ülke:

 

Gümrük Tarife numarası:

 

Kuruluş Adı:

 

Kuruluş Merkez Adresi:

 

Kuruluş Hizmet Adresi

 

Kuruluş Yetkilisi Adı Soyadı

 

Kaşe İmza

 

Tarih