Faydalı Model

Faydalı model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine verilen, patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir.

Faydalı model koruması, patentle aynı haklara sahiptir, tüm yasal hakları, yaptırımları, uygulanması, hazırlanması ve buluş sahibine verdiği haklar patentle aynıdır fakat yalnızca Türkiye' de geçerlidir. Faydalı modelin koruma süresi 10 Yıldır ve bu süre boyunca koruma sağlar. 10 Yıl sonra buluş sahibinin hakları sona erer ve yenilenemez..Kimyasal maddelere ve yöntemlere faydalı model alınamaz. Bir buluşun faydalı ile korunabilmesi için elle tutulur, gözle görülür olması gereklidir. Patent müracaatları faydalı modele çevrilebildiği gibi faydalı model müracaatı da patent müracaatına çevrilebilir. Faydalı model müracaatları da patent müracaatları gibi araştırılır ve aynı konu farklı bir şahıs ya da tüzel kişilik tarafından tekrar faydalı model olarak tescil ettirilmek istenirse ikinci müracaat kabul edilmez