Marka Tescili

Marka Nedir?

Marka, bir ticari teşebbüsün ürün ya da hizmetlerini başka bir ticari teşebbüsün ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve marka sahibinde sağlanan koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılacak şekilde sicilde gösterilebileceği her türlü sözcük, şekil, renk, harf, sayı, ses, mal veya ambalaj biçiminden ibaret işaretlerdir.

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, bir işaretin belirli ürün veya hizmetler için yasal olarak belli bir zaman diliminde korunması anlamına gelir. Bu işaret;

 • Kelimeler
 • Logolar
 • Renkler
 • Sesler
 • Kokular
 • Hologramlar

gibi unsurlardan oluşabilir.

Marka tescili sayesinde, marka sahibi o işareti kullanan tek kişi olur ve başkalarının izinsiz kullanmasını engelleyebilir. Bu sayede marka sahibi, taklit ürünlere karşı korunur, marka itibarını korur ve rekabet avantajı elde eder.

Tek kelimeyle özetlemek gerekirse:Marka tescili koruma sağlar.

Marka tescili nasıl yapılır?

Marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na Türkiye’de yerleşik Türk vatandaşları EPATS sistemi üzerinden veya Marka Vekilleri aracılığı ile Yabancılar ve Türkiye’de ikameti olmayanlar Marka Vekillileri aracılığı ile EPATS sistemi aracılığı ile başvuru yapabilirler.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar:

 1. Yasal Koruma: 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescilli marka, sahibine yasal koruma sağlar ve markanın izinsiz kullanımını engellemek için yasal işlem yapma hakkı verir.
 2. Rekabet Avantajı: Tescilli marka, işletmenin pazarda fark edilmesini ve rakiplerinden ayrılmasını sağlar.
 3. Güven ve İtibar: Tüketiciler, tescilli markalara daha fazla güvenirler ve bu markaların kalitesine daha çok inanırlar.
 4. Lisanslama ve Franchise: Tescilli markalar, lisanslama ve franchise fırsatları sunarak ek gelir kaynakları yaratabilir.
 5. Yatırım ve Finansman: Yatırımcılar ve finans kuruluşları, tescilli markalara sahip işletmelere daha fazla ilgi gösterirler çünkü bu markalar, işletmenin değerini artırır.

MARKA TESCİL SÜRECİ

 • Ön Araştırma: Markanın tescile uygun olup olmadığını belirlemek için benzer markalarla ilgili araştırma yapılır. Araştırmalar online, vekil aracılığı veya Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılarak yapılabilir.
 • Başvuru: Marka tescil başvurusu, ilgili ülkenin patent ve marka ofisine yapılır. Türkiye'de bu kurum Türk Patent ve Marka Kurumu'dur.

Marka Başvuru Evrakları Nelerdir?

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo varsa
 • Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

 • Kimlik fotokopisi
 • Markayı ifade eden logo varsa
 • Vekaletname (noter onayı gerekmez)

 

 • İnceleme: Başvuru, ilgili kurum tarafından incelenir ve markanın tescil şartlarına uygun olup olmadığı değerlendirilir.
 • Yayın ve İtiraz Süresi: Başvuru onaylanırsa, belirli bir süre boyunca yayımlanır ve üçüncü şahısların itiraz etmeleri beklenir.
 • Tescil ve Belgelendirme: İtiraz olmazsa veya itirazlar reddedilirse, marka tescil edilir ve marka tescil belgesi düzenlenir.

Marka tescili 10 yıl süreyle geçerlidir ve bu süre sonunda normal veya cezalı yenileme yapılabilir. Tescilli markaların düzenli olarak kullanılması ve korunması, markanın hukuki statüsünü sürdürmek için önemlidir.

2024 yılı Haziran Ayı itibari ile Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlemiş olduğu 1 sınıflı marka başvuru harcı bedeli 1630 TL marka tescil harcı 4020 TL Marka Vekilliği hizmet bedeli 5000-10000 arası değişmektedir

Marka Tescil başvurusu için gerekli olan evraklar başvurunun kimin adına yapılacağına göre değişmektedir. Marka Tescil başvurusu iki şekilde yapılabilmektedir. Şahıs adına yapılan başvurular ve Tüzel Kişi adına yapılan başvurular şeklindedir. Şahıs Marka Tescil başvuruları ; Marka Görseli (Logo , İsim yada Logolu İsim) , Kimlik Fotokopisi , Vekaletname (Noter onaylı) Tüzel Kişi (Şirket)başvuruları ; Vergi Levhası fotokopisi , Şirket imza sirküleri fotokopisi , Marka görseli (Logo , İsim yada Logolu İsim), Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Üretim ve Hizmet olmak üzere 45 adet sınıf bulunmaktadır