İtfaiye Raporu

Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye raporu , yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya iftaiye uygunluk belgesi olan belgedir.

İtfaiye Uygunluk Belgesine sahip olabilmek için aşağıda belirteceğimiz sistem ve yangın güvenliğine dair önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.

Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
Yangın merdivenlerinin yönetmeliklerine uygunluğu.
Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhaları.
Yangın algılama ve uyarı sistemleri.
Yangın söndürme cihazları.
Basınçlandırma sistemleri.
Duman dedektörü.
Yangın söndürme sistemlerinin yönetmeliklere uygun yapılması.
Sulu yangın söndürme sistemleri,
Köpüklü yangın söndürme sistemleri.
Springler söndürme sistemleri.
Yangın dolap sistemleri.
Yangın hidrantları.
Gazlı yangın söndürme sistemleri.
Karbondioksit söndürme sistemleri.
FM200 gazlı söndürme sistemleri.
N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.
Yangın yönetmeliğine uygun depolama..
Tehlikeli maddelerin depolanması.
Yanıcı, parlayıcı maddelerin işlenmesi.
Parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolanması.
Yanıcı sıvıların depolanmasının yangın yönetmeliğine uygunluğu.

Anahtar Kelimeler : iftaiye ruhsatı ,yangın uygunluk raporu,yangın belgesi,yangın raporu,itfaiye raporu,itfaiye belgesi,itfaiye uygunluk raporu nasıl alınır ?