UKCA Belgesi

UKCA, Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme kelimelerinin İngilizce karşılığının yani ‘’United Kingdom Conformity Assesment’’ kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Üreticilerin ürünlerinin üzerinde UKCA markası iliştirmesi, Birleşik Krallık tarafından yayınlanan uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçtiğini ve uygunluğunun onaylandığını ifade edecektir.
 
ÜRETİCİLER UKCA BELGELENDİRME SÜRECİNE NASIL HAZIRLANMALI?
Bu sorunun iki farklı yanıtı var. Çünkü süreç CE markası sahibi üreticiler ile CE markası sahibi olmayan üreticiler için farklı şekilde işleyecek.
Hali hazırda ürünlerine CE işareti iliştirme hakkında sahip bir üretici için, UKCA belgelendirme süreci çok daha hızlı ve kolay ilerleyecektir. Zira, CE belgelendirme sürecini tamamlamış olan müşterilerimiz için UKCA markalama sürecinde Szutest olarak aktif rol alarak, onların kolaylıkla UKCA belgelendirme süreçlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Çünkü, UKCA markalama için belirlenmiş gereklilikler ile CE markalama için belirlenmiş gereklilikler tamamen aynıdır. Yönetmeliklerdeki modüller ve uygulanacak standartlar (istisnai durumlar hariç) birebir aynıdır. Bu noktada ürünün kapsam dahilinde olduğu yönetmeliklerin ve standartların gerekliliklerine bağlı kalarak bir UKCA markalama süreci işletilecektir. Bu sebepten, hali hazırda bu uygunluğu sağlamış olan üreticiler için UKCA markalama süreci görece kolay ve hızlı olacaktır