ISO 9001

Iso 9001 nedir?

Iso 9001'in ne olduğunu öğrenmeden önce ıso ne anlama gelmektedir ona bir bakalım. Iso Latince bir kelimedir ve eşit ya da düzenli anlamına gelen Isos kökünden gelmektedir. Iso Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün kısaltması değildir. ISO 9001 ise; ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Standart, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan ve 90'dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization - IOS) tarafından geliştirilmiştiriso 9001
Iso 9001 belgesi şirketlere ne kazandırır?

ISO 9001 belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
Şirketleri belgelendirme yetkisi hangi kurumdadır?

Şirketleri belgelendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına göre verilmiştir. Türkiye'deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.
Iso 9001 kalite yönetim sistemi dögüsü nedir?

Iso 9001 kalite yönetim sistemi, Puko adı verilen Planla ? Uygula ? Kontrol et ? Önlem Al döngüsüne dayanmaktadır.
Kurumlar neden Iso 9000 belgesi almalıdırlar?

1- Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

2- Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

3- Etkin bir yönetimi,

4- Maliyetin azalmasını,

5- Çalışanların tatminini,

6- Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

7- Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

8- İadelerin azalmasını,

9- müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

10- Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için?
Iso 9001'in dış yararları nelerdir?

1- Kuruluşun imajının güçlenmesi,

2- Müşteri memnuniyeti,

3- Müşteri artışı,

4- Rekabet gücünün artması

5- Daha iyi tedarikçi ilişkileri Iso 9001'in dış yararları arasında sayılabilir.
Iso 9001'in iç yararları nelerdir?

1- Yönetimin etkinliği,

2- Olumlu kültürel değişim,

3- Kalite bilincinin oluşması,

4- Daha iyi bir dokümantasyon,

5- Sistematikleşmek,

6- Standardizasyon ve tutarlılık,

7- Etkinlik ve üretkenlik artışı,

8- Maliyetlerin azaltılması Iso 9001'in iç yararları arasında sayılabilmektedir.
ISO 9001:2008 nedir?

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).