Kosher Denetimi

Kosher Denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

Kosher denetimlerinde yerinde denetim esastır ama bundan denetimcilerin sadece sahaya önem verdikleri anlaşılmasın. Gerekli dökümantasyon işlemlerinin de uygun şekilde hazırlanması gerekir. Denetimlerde dikkate alınması gereken en önemli hususlardan bir tanesi de kullanılan ürünlerden ziyade kullanılan ürünler ile prosesin total olarak değerlendirilmesi gerekliliğidir.

Kosher denetimlerinde dikkat edilmesi gereken 4 nokta;
1. Böcekle Mücadele

İşletme içinde ölü ya da diri herhangi bir böcek tespiti o işletmenin Kosher sertifikasına veda etmesi anlamına gelmektedir. Sadece sahada değil, üretim kayıtları için de geçerli olan bu kural Kosher denetimlerinin olmazsa olmazı, toleransın sıfırlandığı bir koşuldur. Böcek mücadelesinin nasıl yapıldığı da önemlidir. Hangi firmayla çalışılıyor? Konusunda uzman kadroya sahip mi? Akredite mi? gibi sorular ile firmalar mutlak olarak karşılaşır.
2. Üretimin Bir Haham Tarafından Başlatılması

Bu husus kapsamında, firmanın üretimi ya bir Yahudi tarafından yapılır ya da üretim Yahudi tarafından başlatılır. Böylece üretim kutsanmış olarak kabul edilir.
3. Passover (Hamursuz) Bayramı

8 gün süren bayram boyunca Yahudilerin hamurlu gıdaları tüketmesi yasaktır. Bu sebeple tüketilen ürünlerin passover bayramına uygunluğu için ekstra bir denetim ile beraber üretilen gıdaların içeriğinde un ve türevlerinin bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
4. Etiket

Kosher sertifikasını alan ürünleri sembolize etmek amacıyla belirlen şekiller( denetleme için başvurulan ajansa göre değişir) etiket üzerinde belirtilmek zorundadır. Ayrıca bu sembollerin etikette görülmesi ürünün albenisini arttıran önemli bir faktördür.

Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta; etiketin hazırlanış aşamasıdır. Mutlaka ve mutlaka Kosher Sertifikasyon Ajansı görevlilerinin yardımı istenip, etiket öyle hazırlanmalıdır.
Kosher ile alakalı dikkat edilmesi gereken hususlar

Gıda kimyasalları mevzu bahis olduğunda, işletmeleri zorlu bir sınav beklemektedir. Gıda kimyasallarından gliserin birçok kaynaktan temin edilebilir. Hayvansal kaynaklı, deniz ürünleri kaynaklı vb. Durum böyle olunca tedarikçinin gliserini tedarik ettiği kaynak ve ona ait bilgiler çok önemlidir. Kompleks ürünler söz konusu olduğunda; misal eğer temel öğesi süt olan bir gıda işleniyorsa hayvansal kaynaklı gliserinin kullanılması mümkün değildir. Yine aynı paralelde deniz kabuklularından elde edilen gliserinin kullanılması yasaklanmıştır.

Başka bir örnek vermek gerekirse, şarap Yahudi inancına göre tüketilebilir, yasaklanmamış bir içecektir. Ancak hangi koşullar altında yapıldığı, bu ürünün tüketilmesi hususunda büyük önem taşır. Bazı işletmelerde sirke ve şarap aynı tesiste üretilir, iki ürünün arasında interaksiyonunun bulunmaması gerekir. Bu işletmelerin denetimi çok sıkı gerçekleştirilir.

Coca-Cola Company, yıllar önce Kosher için başvurduğunda büyük bir problemle karşılaşmıştır. Bu problemin kaynağı; kolada kullanılan gliserinin hayvansal kaynaklı olması ve yine kolanın bir miktar şarap içermesiydi. Kosher isteği geri çevrilen Coca-cola yapılan çalışmalar sonucu yeni bir çözüm üretmek zorunda kalmış ve en sonunda Kosher uygunluk belgesini edinebilmiştirler.

Hayvansal kaynaklı jelatinin elde edilmesinde de birçok zorlukla karşılaşılır. Balıktan elde edilen jelatinin kaynağı yengeç veya kabuklular olabilir. Bu durumda kullanılması mümkün değildir. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılabileceği gibi Kosher Sertifikası verilirken süt-et-nötr gıdalar, bunların kökenine inmek gerekir ki bu da özen gösterilmesi gereken bir iştir.