Tse Belgesi Nasıl Alınır?

Öncelikle TSE (Türk Standardtları Enstitüsü) belgelerinden TSE Ürün Belgelendirme, Tse Hizmet Belgelendirme ve TSE Sistem Belgelerinden herhangi birine ait standard TSE müdürlükleri veya TSE internet sitesi üzerinden satın alınmalıdır.

Sonraki aşamada ilgili firma standard üzerinde belirtilen amaç, kapsam ve kalite kontrol deneylerini üretim ve hizmet alanlarında uygulamaya koymalıdırlar.

Bu aşamadan sonra firma resmi evrakları;

-Marka tescil belgesi veya marka başvuru belgesi

-Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi

-Bakanlık kaydı (cokey id) Gümrük Bakanlığı İl müdürlüklerine firma başvurusu ile yapılan kayıt ve alınan kayıt numarası.

-Ön ödeme dekontu (Ürün belgelendirme ve Sistem Belgelendirme 1000TL, Hizmet Belgeledirme 4OOTL)

ile birlike TSE İnternet sitesi üzerinden online başvuru yaparak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler.