TSE Marka Ekleme

TSE HYB Belgenize marka ekleme işlemleriniz aşağıdaki evrakları bağlı buşunduğunuz Türk Standardları Enstitüsü müdürlüğüne sunmanız gerekmektedir.

TSE HYB Marka Ekleme İşlemi Evrakları

1- Şirket imza sirküleri- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- Ticaret Sicil Gazetesi

2- SSK'lı listesi

3- Teknık personel diploma fotokopileri

4- Teknik personel eğitim sertifikaları (İlgili servis sozleşmesi kapsamında yer alan markalara ait)

5- Marka ile imzalanmış yetkili servis sözleşmesi

6- 5. madde mevcut değil ise taahhutname.