TSE Ünvan Değişikliği

TSE Belgenizde ünvan değişikliği yapmanız için aşağıdaki evrakları Türk Standardları Enstitüsüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Evraklar dışında Online başvuru aracılığı ile Ünvan Değişikliği için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Saygılarla?

Gerekli Evraklar;

1- Vergi Levhası- Faaliyet Belgesi- İmza sirküleri

2- Ünvan değişikliğini bildirir ticaret sicil gazetesi

3- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güncel cokey id numrası çıktısı

4- Ünvan değişikliği/suret çıkarma harcı

5- Tse Belgesi aslı