ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001 Belgesi?ne kurumsallaşmayı hedef alan tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler gereksinim duyar. Sektör ayırt etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlar bu standarttan faydalanabilir. Firmanın sahip olduğu satın alma, pazarlama, üretim, kalite kontrol süreçlerinin planlanması, düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, olabilecek düzensizlikler karşısında ürün ve hizmet kalitesinde düşüşün, maliyet artışının, zaman kaybının, firma itibarında zedelenmenin yaşanacağı durumlarda yaşanacak kayıplara bu belge engel olur. Belgenin elde edilmesi ve standart şartlarının sürekliliğinin sağlanması ile kurum veya kuruluş içerisinde ciddi manada bir karlılığa geçilebilir.