Marka & Patent & Tasarım

Son yıllarda olağanüstü bir hızla artan markalaşma, bugün şirketlerin maddi değerlerinin sahip oldukları varlıklardan çok markalarıyla değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir. Günümüzde marka değeri milyar dolarla ölçülen pek çok şirketin marka değeri, maddi varlıklarının toplam değerinden binlerce kat fazla olabilmektedir. İşte bu sebepledir ki, gerek saygınlığı ve güvenilirliği gerek maddi getirisi yüksek markalara karşı kötü niyetli teşebbüslerin önlenmesi büyük önem taşır. Bu nedenle öncelikle markanın esas sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

Gelecek Patent  marka vekilleri  olarak müvekkillerimize önerilerimiz;

? Markanızı kullanmaya başlamadan önce Marka Araştırma  işleminin yapılması,

? Uygun marka bulunduktan sonra Marka Tescil  işlemi ile markanızın tescil edilerek koruma altına alınmasıdır.

Gelecek  patent marka vekilleri olarak, marka araştırma ve analizlerinden marka tescil işlemlerine, hukuki süreç yönetiminden, markaların ticari değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada Siz müvekkillerimize tam kapsamlı ve güvenilir bir hizmet sunmaktayız.